Introduktion til DISPUKs narrative leder- og konsulentuddannelser: Fra teori til praksis

Den 7. december 2020, Århus

Kursusnr.: 20-951 Tilmeld nu

Få en forsmag på, hvad der er centralt i det narrative perspektiv på ledelse og konsulentarbejde

Ledere og konsulenter skal kunne håndtere samarbejdsvanskeligheder, problemer og dårlig stemning.

Narrativ ledelse og konsulentarbejde indeholder en guldgrube af praktiske metoder, der gør ledelse og samarbejde meget lettere i hverdagen.

Personalet skal have mulighed for, at fortælle deres historier om hvorfor de er på arbejdspladsen. Arbejdslivet skal gøres meningsfuldt. ”Fortæl din historie – det er grundlaget for al engagement,” sagde kampagnelederen, der stod for de frivilliges indsats, da Obama skulle vælges til præsident. Det vigtigste for mennesker er, at fortælle deres historie, så de derigennem kan komme i kontakt med deres værdier. Ellers kan de ikke stå fast i livets storme. Både ledelse og konsulentarbejde handler derfor om, at give medarbejderne og lederne lejlighed til at lede - efter deres værdier, efter det, der giver livet mening.

Det centrale i det narrative perspektiv er fortællinger om begivenheder over tid: Hvad er der sket? Uden fortællinger og meningsskabelse kan man ikke finde vej i labyrinten af kompleksitet og magt.

Allan Holmgren vil give en introduktion til de narrative begreber Bevidning, Eksternalisering og Genforfattende samtaler (HVAD-modellen) og forklare, hvorfor det er så vigtigt at tage udgangspunkt i fortællinger om de problemer, som mennesker oplever. Der er nemlig kun problemer, fordi der er noget, som er vigtigt. 

Kurset afholdes også i Snekkersten den 30. november 2020, kl. 16.30-19.30. Læs mere her 


Underviser(e): Allan Holmgren
Datoer: Mandag den 7. december 2020, kl. 16.30-19.30
Sted: Marselisborg Havnekro, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C
Deltagerantal: Min. 8 - maks. 30 deltagere
Pris: 0 kr. Gratis. Tilmelding er nødvendig
Tilmeldingsfrist: Den 1. december 2020
Kursusnr.: 20-951
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Allan Holmgren
Allan Holmgren CV
Læs mere

Introduktion til DISPUKs narrative leder- og konsulentuddannelser: Fra teori til praksis

Underviser(e):
Allan Holmgren
Datoer:
Mandag den 7. december 2020, kl. 16.30-19.30
Sted:
Århus
Deltagerantal.:
Min. 8 - maks. 30 deltagere
Pris.:
Gratis. Tilmelding er nødvendig
Tilmeldingsfrist:
1. december 2020
Kursusnr.:
20-951
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

Marselisborg Havnekro
Marselisborg Havnevej 46D,
8000 Århus C
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk