Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Hvad er organisationsterapi? Gå-hjem arrangement med inspiration til ledere og konsulenter

Pris: 0 Gratis. Tilmelding er nødvendig
Organisationsterapi kan reducere sygefravær og stress og forøge den almindelige trivsel.

Underviser(e):

Allan Holmgren

Sted:

Marselisborg Havnekro, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C

Kursusnr.:

20-829

Tilmeldingsfrist:

15. september 2020

Kursusstart:

21. september 2020