Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Live samtaler efteråret Århus

Pris: 500 kr. inkl. moms. for alle 4 gange incl. kaffe og the
DISPUK i Århus har åbnet dørene for deltagelse i narrative samtaler (terapi, supervision, coaching o. lign.) fire eftermiddage i efteråret 2020. Der vil være mulighed for at overvære dagens samtale og drøfte det bagefter.

Allan Holmgren vil stå for den ene eftermiddag den 10. november, medens Lone Kaae Morell, Martin Nevers og Lasse Hauge Nielsen vil forestå de øvrige eftermiddage.

Underviser(e):

Allan Holmgren, Lone Kaae Morell, Lasse Hauge & Martin Nevers

Sted:

Marselisborg Havnekro, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C

Kursusnr.:

20-859

Tilmeldingsfrist:

15. august 2020

Kursusstart:

14. september 2020

Faktura sendes til :
Jeg er ansat i det :